Slik imøtekommer du pasienter med tannlegeskrekk og får dem til å slappe av i hyggelige omgivelser på din klinikk.

Vi har i flere år samarbeidet med tannklinikker i hele Norden – og utover å lære om deres hverdag på klinikken, erfaring med pasientene sine, hvordan de håndterer tannlegeskrekk, har vi også fått innblikk i hva som for dem utgjør den gode pasientopplevelsen.

Men det er ikke alt. Med vårt konsept Pasientprisen kårer vi hver måned Månedens klinikk, Tannlege og Tannpleier, basert på pasienttilfredshetsundersøkelse, som vi samler inn fra klinikkene, via vår Trustbuilder-modul. Gjennom vår dialog med vinnere av prisen måned til måned har vi fått unik innsikt i hvordan pasienter med tannlegeskrekk – og pasientopplevelsen som helhet – blir håndtert på kliniker i både Danmark, Sverige og Norge. Så hvilke erfaringer går igjen hos behandlerne? Og hvordan håndteres nervøse pasienter på mange tannklinikker rundt om i Norden? Det ser vi nærmere på nå.

1. Skap et avslappende rom

For mange pasienter kan de lyse og sterile behandlingrommene virke både kliniske og kalde – og det kan spille inn, når det kommer til nervøsiteten; både for smerter i forbindelse med behandling, men også for tannlegebesøket i sin helhet. Selvfølgelig er det indredningsmessig ikke mye du kan endre i klinikkens behandlingsrom, som selvsagt skal være sterile og hygeniske i forhold til behandlinger og store inngrep, som utføres på daglig basis.

Men det er andre tiltak, som du lett kan implementere på klinikken, som kan skape en mer hyggelig og avslappet atmosfære for dine pasienter – og kanskje også avlede oppmerksomheten deres.

Skru på musikken

Musikk kan virke både beroligende og angstdempende, og så kan du i tillegg avlede pasientenes oppmerksomhet fra tannlegeboret – uansett om det er blide toner fra instrumenter, Dum Dum Boys gamle klassikere eller Top 100 hits i Norge. Noen av de tannlegene vi har snakket med, har høyttalere i deres behandlinglokaler, og her varierer mulighetene i alt fra radio eller utvalgte CDer til pasientenes eller tannlegenes foretrukne spilleliste på Spotify.

På andre tannklinikker oppfordrer man pasientene selv til å ta hodetelefoner eller smartphones mes, så de kan lytte til sin egen musikk på egne premisser (og lydnivå), når de tar plass i tannlegestolen. Når det dreier seg om ekstra nervøse pasienter, avtaler flere behandlere et håndtegn som pasienten kan bruke under behandlingen, hvis han/hun ønsker en pause, kjenner ubehag eller hva enn årsaken måtte være.


Mange klinikker opplever at musikk har en positiv effekt på pasientopplevelsen; og for noen pasienter med tannlegeskrekk, kan det være med på å skape ro og avslappenhet som flytter fokus fra det som faktisk skjer i tannlegestolen.

Dekorer taket over tannlegestolen

Noen klinikker har også god erfaring med bilder, plakater og i noen tilfeller labyrinter eller kunstverk, som pasientene kan titte på, når de setter seg til rette i tannlegestolen. Mange pasienter har lukkede øyne under selve behandlingen – men for andre kan det være rart å ha et sted å fokusere oppmerksomheten. Spesielt hvis man har bruk for avledning eller er utrygg med lukkende øyne.

Kanskje har du pasienter som teller plater eller spiker i taket eller fokusere all sin oppmerksomhet på et spesifikt sted i behandlingslokalet? De kan du med fordel gi noe annet å se på, som kanskje er rett foran øynene på dem. Et bilde i taket kan også være med på å bryte den kliniske atmosfæren i behandlingslokalet og skape en litt mer avslappet stemning.

Minimer det kliniske inntrykket

Mange tannklinikker forteller oss at de forsøker å minimere det kliniske inntrykket på deres klinikker. Deres erfaring er nemlig, at deres pasienter føler seg mer tilpass under besøket når det er en hyggelig atmosfære på klinikken. Kanskje dine pasienter skal møtes med en duft av friske blomster og grønne planter når de treer inn i klinikken? Det kan også være du vil tilby pasientene forskjellige magasiner eller vår populære Klinik TV, så de har noe annet å rette oppmerksomheten mot i venteværelse.

Hvis pasienten er nervøs for behandlingen sin, kan disse tingene spesielt være med på å dempe tannlegeskrekken hos pasienten. Du kan også ta på deg de kreative hanskene og dekorere klinikkens vegger med kunst, så pasientene dine kan nyte synet av klinikkens dekorerte vegger når de besøker dere. Mulighetene er mange – og dette er tingene vi hører er særlig populært hos behandlerne og klinikkene vi snakker med.

Vil du vite mer om Klinik TV– eller friske opp klinikkens venteværelse med dettet, kan du lese videre her.

2. Gjennomgå behandlingen med pasienten

Noe som ofte går igjen hos mange av behandlerne, er at grundig og dyptgående dialog skaper et godt fundament for hele pasientens behandlingsforløp. I forbindelse med vår Trustbuilder-modul forteller behandlere oss ofte at det skaper en betydelig trygghet og særlig verdi for pasientene når de føler seg sett og hørtfør behandlingens start. Dette gjør seg spesielt gjeldende ved pasienter som har større inngrep som for eksempel rotbehandling eller kirurgisk fjernelse av visdomstenner.

Tilpass behandlingen til pasientene dine

Mange behandlere forteller, at det helt konkret handler om, at de klart og tydelig kartlegger behandlingen og forteller pasientene sine presis hva som skal skje og hva de kan forvente under forløpet. På den måten får pasienten ikke kun en følelse av deltakelse i sitt behandlingsforløp, men også et klart overblikk over omfanget av behandlingen deres, som kan hjelpe med å dempe nervøsiteten og tannlegeskrekken.

På samme måte kan pasienten selv bidra, så behandleren på best mulig måte kan tilpasse behandlingen til den enkelte pasient. Derav minsker man også risikoen for at pasienten opplever noe som en ubehagelig “overraskelse” under behandlingen.

Informer pasientene om deres forskjellige behandlingsmuligheter.

Akkurat denne setningen har vi hørt fra mange behandlere i forbindelse med vårt arbeid med tannklinikker. Det må altså være noe i det; Flere tannleger forteller oss, at det skaper stor verdi for pasienten, når de fremlegger deres viten og erfaring med forskjellige behandlinger. På den måten får pasienten nemlig mulighet til å bidra og velge behandlingsforløp, som egner seg best for deres behov og situasjon.

Vi hører ofte at de gir pasienten en stor verdi, når de informeres om alle de ulike behandlingene, som er mulig i forhold til deres behov. Og det gjelder uansett om det er snakk om kosmetiske eller allmenne tannbehandlinger.

Følg opp pasienten din

Det er alltid fint å merke at man er i gode hender hos et personal som gjør alt de kan for at du skal føle deg bra. Vi hører ofte at mange pasienter setter utrolig pris på å bli fulgt opp på – spesielt store inngrep. Det er primært en samtale etter en kirurgisk behandling, hvor klinikkassistenten eller resepsjonisten spør hvordan pasienten har det etter behandling. Hvordan har pasienten det dagen etter behandlingen? Har pasientene noen spørsmål? Har de uvanlige smerter? En oppfølging kan for noen pasienter også gjøre det mindre skremmende å skulle til tannlegen neste gang de har et behandlingsbehov eller det er tid for ettersyn.

Er du nysgjerrig på flere erfaringer vi har gjort oss rundt den gode pasientopplevelsen?

3. Møt pasientene i øyehøyde

Når vi intervjuer vinnere av Pasientprisen, forklarer behandlerne oss ofte viktigheten i å se hvilket menneske man har med å gjøre i behandlingssituasjonen. Det blir ofte understreket at ingen pasienter er like. De er forskjellige og det samme gjelder deres behov, bekymringer og ønsker. Vi hører også mange inspirerende tannlege-historier fra klinikker fordel rundt om i Norden, og blir like imponert hver gang.

Tegn og fortell

En av historiene om pasienttilgang, vi finner spesielt inspirerende, er: “Tegn og fortell”. Her benytter behandlerne deres kreativitet til å skape sammenheng mellom komplekse tannfagelige problemstillinger og mulige behandlinger for pasientene sine. På den måten kan de møte pasientene i øyehøyde. Det kan nemlig – for mange pasienter – være en utfordring å følge med, da de ikke snakker “tannlegespråk”, og kan ha vanskeligheter med å forstå mange av de faglige termene.

Hvis du har mot til å gjøre ting på en kreativ måte, kan du sette denne tilnærmingen på huskelisten. Èn ting er sikkert: Vi hører at det er en hit hos pasientene på mange klinikker i Norden.

Lær pasientene dine å kjenne

Vi kan sanse av mange tannleger og tannpleiere, at det er én helt gyllen regel; De forteller oss nemlig ofte at akkurat som at hvert eneste tannsett er unikt, så gjelder det samme for pasientene. At det altså ikke finnes like pasienter. Hver pasient krever “nye øyne” fordi de har forskjellige behov, bekymringer og ønsker. Videre er vår erfaring, at den største delen av klinikkene gjør mye ut av å sette ekstra tid til en førstegangsintervju som besøker klinikken.

På den måten får behandlerne en bedre innsikt i hvilken pasient som sitter i stolen. Har pasienten tannlegeskrekk? Skal det taes ekstra hensyn? Har pasienten er spesielt kompleks historikk som skal forklares med pasientenes egne ord? Og det gjelder samme vei tilbake – pasienten vil også lære sin behandler å kjenne, noe som kan være en ekstra trygghet.

“Det er okey å ha tannlegeskrekk”

Mange personer opplever nervøsitet i forbindelse med tannlegebesøk, og det er ikke alltid at disse personene for kommunisert ut hvor vanskelig de egentlig har det når de setter seg i tannlegestolen. Eller bare å samle motet til å ringe og booke en time hos klinikken. Mange av tannlegene vi snakker med, forteller oss at de derfor legger vekt på å kommunisere budskapet ut til disse pasientene: Det er okey å ha tannlegeskrekk.

Noen tannklinikker benytter bedøvelsesformer som er ekstra skånsomme for pasienten. Det er eksempler på ny teknologi hvor gjennomstrømningen av bedøvelsesmidlet beregnes av komputeren – nettopp for å gi en så smertefri bedøvelse som mulig. Andre klinikker sørger for å spørre om pasienten har tannlegeskrekk, allerede før pasienten har ankommet klinikken. Mange av tannlegene forteller at det skaper en trygghet hos pasienten, fordi pasienten på den måten vet at tannlegen er oppmerksom på deres behov.

Takket være alle de klinikkene vi samarbeider med – og våre intervjuer med vinnere av Pasientprisen,har vi nettopp denne muligheten for å viderebringe erfaring og inspirasjon, som vi får fra dyktige tannklinikker, tannleger og tannpleiere landet over.

Veldig mange av tannlegene vi samarbeider med har stor glede av vår Trustbuilder-modul, som er et verdifullt verktøy for deg og din klinikk. Med Trustbuilder kan du være helt sikker på å gi pasientene en god opplevelse, da de etter konsultasjonen vil få muligheten for å dele deres gode opplevelse på din klinikk.

Gjør dine pasienter til positive ambassadører for din klinikk allerede i dag