Sagan om den professionella emojin

Människor har använt sig av bilder i över 40 000 år, från grottmålningar på Borneo till fornegypternas hieroglyfer (första gången en tandläkare nämns är med just hieroglyfer på 2600-talet fvt) till dagens emojis – bilder är en del av hur vi förmedlar information och kommunicerar. Emojis i den form som används idag är en vidareutveckling av smileyn (som i sin tur dök upp på internet under slutet av 1990-talet) och har fått stor spridning via sociala medier under de senaste 10–15 åren. Användningen av emojis är så pass utbredd och etablerad att emoji 😂 till och med blivit utsedd till Word of the Year 2015 av Oxford Dictionaries. Med det i ryggen kan man lugnt påstå att emojis är en etablerad och accepterad del av språket och hur vi kommunicerar, men betyder det att det är professionellt att använda emojis?

Som mycket annat är svaret avhängigt av kontext. Är det lämpligt att använda emojis i en lagtext? Nej. I en uppsats? Sannolikt inte, om den inte behandlar just emojis. När du chattar med vännerna? Kör hårt! 😎 Men vad gäller för sociala medier? Sociala medier har helt enkelt inte samma språkliga spelregler som andra typer av texter. Dels skiljer formatet sig åt mellan olika plattformar – Instagram har ett tydligt visuellt fokus, och även om Facebook är mer textorienterat och ger dig möjligheten att skriva långa inlägg så göms det mesta av dem bakom ”… visa mer”. Ingetdera medium är vidare väl ägnat åt långa och komplicerade texter. Gemensamt för dem är dock det sociala, att kommunicera och på ett smidigt sätt förmedla information, och det är här emojierna kommer in.

Emojis har ett antal olika funktioner som gör dem lämpliga att använda på sociala medier, inklusive men inte begränsat till följande:

  • Fångar uppmärksamhet: emojis gör att ett inlägg rent visuellt står ut i flödet ✨🎆
  • Lättar upp texten: ett inlägg med enbart text blir lätt en svårforcerad textvägg som bara scrollas förbi, emojis lättar upp texten 📜💻
  • Betonar ämnet: emojis hjälper till att stryka under ett budskap och sätta fokus på ett ämne 🦷🍭
  • Förmedlar känsla och attityd: när man kommunicerar med text försvinner saker som tonläge och ansiktsuttryck, emojis hjälper en att snabbt och enkelt förmedla dessa utan att lägga till ännu mer textmassa ❤😱
  • Gör dig mer lättillgänglig: emojis används ofta vid informell kommunikation och signalerar att kommunikationen inte måste vara stel och tråkig – de visar att er kontakt kan vara enkel och avslappnad 👍📞

De är helt enkelt ett komplement till texten som gör den tydligare och lättare att ta till sig. På frågan om det inte är oprofessionellt att använda emojis blir svaret således: det är professionellt att kunna kommunicera med sina kunder på de plattformar kunderna är på. Emojis kan sammanfattningsvis användas professionellt. So far, so good. Men finns det några risker med det?

Vi ska inte sticka under stol med att emojis är ett ”språk” i sig, och som med andra språk finns det falska vänner. Dessa utgör en risk och om man inte känner till dem riskerar man att publicera något man inte riktigt hade tänkt sig. En emoji man bör vara försiktig med att använda är exempelvis auberginen­­­ – 🍆 – vilken ibland används som en fallossymbol på grund av dess fallosliknande form. Om man vill gardera sig mot oavsedda innebörder, eller bara vill lära sig mer om vad emojis betyder, så finns det till exempel sidor som emojipedia. Men hur använder man dem professionellt då, när man har säkrat sig?

Som vi konstaterat är emojis ett komplement till texten som både drar åt sig uppmärksamhet och som hjälper etablera ett sammanhang. De ska inte ta över eller störa läsningen, och de ska inte heller lämna läsaren förvirrad (”Varför är där en bil-emoji när texten handlar om karies?”). Här är några sätt du kan använda emojis på, inklusive som själva punktmarkörerna i en punktlista:

🦷 Rama in en överskrift:
☀🌦☀ÖPPETTIDER I SOMMAR☀🌦☀
🦷 Uppmuntra läsaren att läsa vidare: Läs om detta nedan 👇 / Klicka för att läsa mer 👉🏽
🦷 Understryka budskapet: Så stoppar du tandtrollen 👺🛑

Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Emojis erbjuder mängder med möjligheter att förstärka texter på sociala medier och de är inget man ska vara rädd för att använda. Hur kan du använda emojis i ditt nästa inlägg?