”Med Campaign Manager kan våra kunder alltid följa med i sina kampanjers utveckling och vi upplever att de är väldigt glada för den transparens det ger.”