“Dental media har boostat vår klinik mer än någonsin. Vi har fått mer än 3000 patienter och ökat omsättning med mer än 14 miljoner kr“