Så bemöter du patienter med tandläkarskräck och får dem att slappna av i den trevliga omgivningen på din klinik.

Vi har i flera år samarbetat med kliniker i hela Norden – utöver att få höra om deras vardag på klinikerna, upplevelser med deras patienter och hur de hanterar tandläkarskräck har vi också fått inblick i vad det är som skapar en bra patientupplevelse.

Men det är inte allt. Med vårt koncept Patientpriset korar vi varje månad Månadens klinik, Tandläkare och Tandhygienist baserat på patientnöjdhetsundersökningarna som vi samlar in via vå Trustbuildermodul. Genom vår dialog med prisvinnarna, månad efter månad, har vi fått en unik insikt i hur patienter med tandläkarskräck – och patientupplevelsen som helhet – hanteras på kliniker i Sverige, Danmark och Norge. Så vilka erfarenheter är återkommande hos behandlarna? Och hur hanteras nervösa patienter på flera tandläkarkliniker runt om i Norden? Det ska vi tittare närmare på nu.

1. Skapa ett avslappnande rum

För många patienter kan de ljusa och sterila behandlingsrummen verka både kliniska och kalla – och det kan spela roll när det kommer till nervositeten; både för smärtor i samband med behandlingen och för tandläkarbesöket i stort. Självklart är det inte så mycket man kan ändra på i behandlingsrummet rent inredningsmässigt, som ju ska vara sterilt och hygieniskt med tanke på alla behandlingar och ingrepp som görs på daglig basis.

Men det finns några mindre saker du enkelt kan implementera på kliniken som kan skapa en trevligare och mer avslappnad atmosfär för patienterna – och kanske även avleda deras uppmärksamhet.

Sätt i gång musiken

Musik kan ha både en lugnande och ångestdämpande effekt, och den kan avleda dina patienters uppmärksamhet från borren – oavsett om det är blida instrumentala toner, Öppna landskap eller senaste utgåvan av Absolute Music. Några av de tandläkare som vi pratat med har högtalare i sina behandlingsrum, och då varierar möjligheterna mellan allt från radio eller utvalda CD-skivor till patientens eller tandläkarens favoritlista på Spotify.

På andra tandläkarkliniker uppmuntrar man patienterna att själva ta med hörlurar och smartphone, så att de kan lyssna på sin egen musik på sina egna premisser (och ljudnivå) när de sitter i tandläkarstolen. När det handlar om extra nervösa patienter har flera behandlare en i förväg överenskommen handsignal som patienten kan använda under behandling om hen vill ha en paus eller känner sig obekväm av någon anledning.


Många kliniker upplever att musiken har en positiv effekt på patientupplevelsen, och för några patienter med tandläkarskräck kan det hjälpa till att skapa lugn och ro som flyttar fokus från det som sker i stolen.

Dekorera taket ovanför tandläkarstolen

Några kliniker har också positiv erfarenhet av bilder eller planscher, och i vissa fall labyrinter eller andra konstverk, som patienterna kan titta på när de satt sig till rätta i tandläkarstolen. Många patienter blundar under själva behandlingen – men för andra kan det vara trevligt att ha något att fästa fokus på. Framför allt om man behöver en distraktion eller inte är bekväm med att blunda.

Kanske har du haft patienter som räknat plattor eller skarvar i taket, eller som fokuserat uteslutande på en specifik punkt i behandlingsrummet? Dem kan du med fördel ge något annat att titta på som är rakt framför ögonen på dem. En bild i taket kan också hjälpa till att bryta upp den kliniska atmosfären i behandlingsrummet och skapa en mer avslappnad stämning.

Minimera den kliniska känslan

Många tandläkarkliniker berättar för oss att de försöker minimera den kliniska känslan på klinikerna. De upplever nämligen att deras patienter känner sig mer bekväma under besökets gång när det är en trevlig atmosfär på kliniken. Kanske ska dina patienter mötas av doften av blommor och gröna växter när de kliver innanför dörren på kliniken? Det kan också vara så att du vill skämma bort patienterna med olika tidningar eller vår populära Klinik TV, så att de har något att fästa sin uppmärksamhet på i väntrummet.

Om patienten är nervös inför sin behandling kan de här sakerna i hög utsträckning hjälpa till att dämpa tandläkarskräcken hos patienten. Du kan också ta på dig de kreativa handskarna och dekorera klinikens väggar med konst så att dina patienter kan njuta av väggarna när de besöker er. Möjligheterna är många – och det här är bara några av de saker som vi hör är särskilt populära hos de behandlare och klinikägare som vi pratat med.

Om du vill veta mer om Klinik TV– eller fräscha upp din kliniks väntrum med det så kan du läsa vidarehär.

2. Gå igenom behandlingen med patienten

Något som ofta återkommer hos många av behandlarna är att en grundlig och djupgående dialog skapar en bra grund för hela patientens behandling. I samband med vår Trustbuildermodul berättar våra behandlare ofta för oss att det skapar en trygghet och ett särskilt värde för patienterna att de känner sig sedda och hörda innan behandlingen påbörjas. Det gäller framför allt patienter som ska ha större ingrepp gjorde, som rotbehandlingar eller kirurgisk borttagning av visdomständer.

Anpassa behandlingen efter dina patienter

Många behandlare berättar att det rent konkret handlar om att de klart och tydligt redogör för behandlingen och berättar för patienten precis vad som känner hända och vad de kan vänta sig under behandlingsförloppet. På så sätt får patienten inte bara känslan av medbestämmande i sin behandling, men också en tydlig överblick över omfånget av behandlingen, vilket kan hjälpa dem att dämpa nervositeten och tandläkarskräcken.

På samma sätt kan patienten själv komma med inlägg, så att man som behandlare på bästa möjliga sätt kan anpassa behandlingen till den enskilda patienten. På så sätt minskar man även risken för att patienten upplever något som är en obehaglig ’överraskning’ under behandlingen.

Informera patienten om hens olika behandlingsalternativ

Just den här meningen har vi fått höra från många av behandlarna i samband med vårt arbete med tandläkarkliniker. Det är alltså något att ta fasta på: Flera behandlare berättar för oss att det skapar värde hos patienten när behandlarna redovisar sin kunskap och erfarenhet av olika behandlingar. På så sätt får patienten möjlighet till medbestämmande och kan välja just det behandlingsförloppet som passar bäst för hens behov och situation.

Väldigt ofta hör vi att det ger stort värde till patienten när hen informeras om alla behandlingar som är möjliga i relation till deras behov. Det gäller oavsett om det handlar om kosmetiska eller allmänna tandvårdsbehandlingar.

Följ upp med din patient

Det är alltid skönt att känna att man är i goda händer hos personal som bryr sig om att följa en genom det hela. Vi hör ofta att många patienter värderar uppföljning högt – framför allt efter ett större ingrepp. Det är framför allt uppringning efter en kirurgisk behandling, där receptionisten eller assistenten helt enkelt frågar hur patienten har det efter behandlingen. Hur har patienten det dagen efter behandlingen? Har patienten några frågor? Eller ovanliga smärtor? En uppföljning kan för några patienter göra att det blir mindre skrämmande att gå till tandläkaren nästa gång de behöver behandling eller en rutinkontroll.

Är du nyfiken på fler av de erfarenheter vi har av den goda patientupplevelsen?

3. Möt patienten på deras nivå

När vi intervjuar vinnare av Patientpriset förklarar behandlarna ofta hur viktigt det är att känna av vad det är för en person man har att göra med i en behandlingssituation. Och ofta understryker de att inga patienter är likadana. De är olika, och detsamma gäller deras behov, bekymmer och önskemål. Vi får också höra riktigt många inspirerande tandläkarhistorier från kliniker runt om i Norden, och varje gång blir vi lika imponerade.

Rita och berätta

En av de patienthistorier vi tycker är särskilt inspirerande är ”Rita och berätta”. Här använder behandlarna sin kreativitet till att skapa ett samband mellan komplexa tandläkarfackliga problemställningar och möjliga behandlingar för deras patienter. På så sätt kan de möta patienterna på patienternas nivå. För många patienter kan det vara svårt att hänga med i resonemanget eftersom de inte pratar ”tandläkiska” och de kan ha svårt att förstå många av de fackliga termerna.

Om du vågar göra saker på ett kreativt sätt kan du lägga till den metoden på din komihåglista. En sak är säker: Vi kan höra att det är en hit hos patienterna på många kliniker i Norden.

Lär känna din patient

På många tandläkare och tandhygienister kan vi märka att det är en gyllene regel: De berättar ofta om att precis som att alla tänder är unika så är även alla deras patienter unika. Att det inte finns patienter som är likadana. Varje patient kräver ’nya ögon’ då de var och en har olika behov, bekymmer och önskemål. Vidare är det enligt vår erfarenhet så att de flesta klinikerna anstränger sig att sätta av extra tid första gången en ny patient kommer till kliniken.

På så sätt får behandlaren bättre insikt i vilken patient som sitter där i stolen. Har patienten tandläkarskräck? Ska det tas extra hänsyn? Har patienten en extra komplex historik som behöver förklaras med patientens egna ord? Och det går ju åt motsatt håll också – patienten vill lära känna sin behandlare, vilket kan vara en extra trygghet.

”Det är okej att ha tandläkarskräck”

Riktigt många personer upplever nervositet i förbindelse med deras tandläkarbesök och det är inte alltid att de lyckas förmedla hur tungt det faktiskt är för dem att sätta sig i tandläkarstolen. Eller bara att ringa och boka tid hos tandläkaren. Många av tandläkarna vi pratar med berättar för oss varför de lägger extra vikt på att förmedla budskapet till sina patienter: Det är okej att ha tandläkarskräck.

Några kliniker använder bedövningsvarianter som är extra milda för patienten. Det finns exempel på ny teknik där genomströmningen av bedövningsmedlet beräknas av datorn – just för att ge en så smärtfri bedövning som möjligt. Andra kliniker frågar om patienten har tandläkarskräck redan innan patienten kommer till kliniken. Många av tandläkarna berättar att det skapar en trygghet hos patienten, eftersom patienten på så sätt vet att tandläkaren är uppmärksam på deras behov.

Tack vare de många kliniker vi samarbetar med, och våra intervjuer med vinnarna av Patientpriset, har vi den här möjligheten att vidareförmedla erfarenheter och inspiration som vi får från duktiga tandläkarkliniker, tandläkare och tandhygienister över hela Norden.

Riktigt många av tandläkarna vi samarbetar med har haft stor glädje av vår Trustbuildermodul, som är ett värdefullt verktyg för dig och din klinik. Med Trustbuilder kan du vara helt säker på att du följer dina patienter genom hela förloppet, eftersom de efter en konsultation får möjligheten att dela med sig av sina positiva upplevelser på din klinik.

Gör dina patienter till positiva ambassadörer för din klinik redan idag