Möt vår callcenteransvarige, Jakob: Så här hjälper vårt callcenter tandkliniker att få fler patienter!

Så arbetar vårt callcenter med att hjälpa er klinik att nå fler potentiella patienter!

I denna artikel berättar vår callcenteransvarige Jakob hur vi arbetar med att boka in patienter till tandkliniker. Arbetet bidrar till att skapa mer värde för existerande och nya potentiella patienter – något som hjälper kliniker att växa.

Vilka fördelar kan ett callcenter ha för en tandläkarklinik och hur går jobbet till?

Här kan du läsa mer om Jakob Podrazas arbete som teamledare på vårt callcenter. Sedan november 2020 har Jakob varit ansvarig för teamet som sköter Dental Medias patientbokningar. Tidigare arbetade Jakob med rekrytering av tandläkare, vilket gett honom en värdefull insikt i tandläkarbranschen – kunskap han använder sig av dagligen.

Jag bevakar Dental Medias kampanjer och håller ett öga på när de olika kampanjerna startar. Vi har tillgång till klinikernas tidsbokningssystem och jag ser till att alla viktiga detaljer finns på plats när kampanjerna drar igång. På så vis underlättar vi arbetet för våra kollegor när de ska ringa upp nya patienter och erbjuda dem tider i klinikernas tidsbokningssystem.

Patienterna uppskattar att vi hör av oss. Vi kontaktar dem alltid kort efter de har registrerat sig för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda en tid som passar patienten. Vi kommer ofta i kontakt med patienter som inte känner sig trygga med att gå till tandläkaren. Det beror många gånger på att patienterna har skjutit upp sina regelbundna tandläkarbesök under en längre tid.

Teamet skapar trygghet, något som är viktigt för patienterna

Vi har ett erfaret team av patientbokare som alltid tar sig tid att svara på patienternas frågor och funderingar vilket bidrar till att patienterna känner sig trygga – något som ger en bra start på patientresan.

Totalt har Dental Media 12 patientbokare, varav många har arbetat här i flera år. Teamet består bl.a. av tandläkarstudenter och en tandtekniker. De kan svara på olika typer av frågor och funderingar kring allt som rör tandläkarbesöket. Patientbokarna kommer från flera olika länder såsom Danmark, Sverige, Norge, USA och vi har precis anställt vår första finska kollega – eftersom vi planerar att starta upp våra första kampanjer i Finland inom kort.

Första kontakten med patienten är avgörande

Jag är med när kampanjerna drar igång för att se till att patienterna kontaktas kort efter de har registrerat sig. På det viset kan jag ge support till mina kollegor om det uppstår tekniska utmaningar eller kommer in särskilda frågor från patienterna eller klinikerna. Det viktigaste för oss är att patienterna blir välinformerade och registreras i klinikernas system efter deras önskemål. Det gör att vi kan garantera att patientresan får en bra start.

En bra dialog i början av patientresan är alltid viktigt eftersom det bidrar till att säkerställa att patienten får rätt behandling. Det är en avgörande faktor för att patienten kommer tillbaka till kliniken igen – vilket är ett av succékriterierna för Boost-kampanjerna.

En annan av mina arbetsuppgifter är att samordna patientbokarnas arbetsscheman. Det gör jag i dialog med vårt marknadsteam, vilket försäkrar att det alltid finns kollegor tillgängliga när patienterna anmäler sig till kampanjerna och vill ha en tid.

Vårt arbete kan alltid förbättras och jag följer mina kollegors arbete för att säkerställa att alla patienter får en trygg och förstående dialog. Vi optimerar kontinuerligt våra processer och vi är noggranna i våra dialoger med patienterna så att inga missförstånd uppstår. På det viset kan vi garantera att patienterna registreras korrekt i klinikernas journalsystem.

Faktorer som bidrar till mer värde för patienter:

● Vi tar hand om jobbet så att du kan fokusera på det du är bäst på och ge patienterna en bra upplevelse.
● Vi bokar in patienterna direkt i klinikens tidsbokningssystem.
● Du kommer att få mer tid till att ta hand om dina patienter och andra mer inkomstbringande arbetsuppgifter i ditt företag – eftersom tid frigörs.
● Vi ger dina framtida patienter en bra upplevelse genom telefonen och vi skickar regelbundet sms till patienterna så att de kan följa hela processen, innan de får det första samtalet tills de får bekräftelsen från tandläkarkliniken.
● Släpp allt bekymmer med att anställa extrapersonal under högsäsong – det tar vi på callcentret helt enkelt hand om.
● Vi tar kontakt till potentiella nya patienter medan de fortfarande är intresserade.
● Vi bokar patienter även om din klinik är stängd.

Låt oss på callcentret skapa dialog och svara på frågor från patienterna, det frigör mer tid för dig att ta hand om dina patienter – på så vis skapar du mervärde för patienterna både innan, under och efter besöket.

Ta kontakt med oss idag och hör mer om vad vårt callcenter kan göra för din klinik