Fantastiska inlägg och hur man skriver dem

En konkret guide till inläggsskrivning med tips och exempel

Vi vet att en aktiv närvaro på sociala medier hjälper att locka nya kunder och behålla de redan existerande. Men som med så mycket annat kan det vara lättare sagt än gjort att vara aktiv. Aktivitet kräver att man publicerar innehåll, helst intressant och relevant sådant. Tyvärr kan man inte bara trolla fram inlägg ur luften, utan man behöver faktiskt skapa dem själv. Idétorka och skrivkramp (eller skrivblockering, som den mer kliniska termen är) drabbar oss alla, även den här skribenten, men vad kan man göra åt saken?

Börja med att ställa dig själv (eller varför inte dina kollegor?) följande frågor:

 • Vad oroar patienterna sig över?
 • Vilka är de allmänna utmaningarna mina patienter har med sina tänder?
 • Vilka frågor ställer patienterna ofta?
 • Vad är vi riktigt bra på här på kliniken?

Kanske oroar sig patienterna över hur mycket fluor deras barn får i sig? Eller är de nervösa inför första tandläkarbesöket på länge? Har de svårt att få in en rutin med tandtråden? Brukar du få frågor om tandblekning? Är ni riktigt bra på tandbryggor? Genom att svara på de här frågorna kan du få massvis med idéer till informativa och lättuggade inlägg som inte bara gör att du syns men som även visar på din kompetens.

När du väl har idéerna så kommer du till själva skrivandet. I grunden handlar det om att kombinera ett ämne med en infallsvinkel. Håll en positiv ton och presentera lösningar, lyft fram vad patienterna kan göra själva och vad du kan hjälpa dem med. Alla inlägg måste inte se lika dana ut och ha samma antal ord. Omväxling förnöjer, så även med texter. Här är några exempel där vi bygger vidare på några av ovanstående ämnen:

Skriv ett informativt och förklarande inlägg om vilka effekterna av fluor är och vilka rekommendationer det finns kring det. Ämne: fluor och barn. Infallsvinkel: man behöver anstränga sig för att det ska bli farligt, men här är vad du kan göra för att det ska bli ännu säkrare.

 • Börja med att konstatera att många kan vara oroliga för effekten fluor kan ha på deras barn: Ibland får vi som tandläkare frågor från föräldrar som är oroliga över …
 • Ta upp de positiva effekterna på tandhälsan, men nämn att barn riskerar att svälja tandkräm och på så sätt få i sig mer fluor än det är meningen: Fluor finns i bland annat tandkräm och förebygger … Tandkräm är inte avsedd att sväljas, men barn sväljer det ibland …
 • Nämn vilka mängder som till exempel Vårdguiden definierar som farligt och förklara hur svårt det är för ett barn att få i sig de mängderna: Vårdguidens riktlinjer för fluor är … Det betyder att ett barn på X kilo skulle behöva få i sig Y tuber tandkräm för att …
 • Tipsa om att aktivt lära barnen spotta ut tandkrämen: Du kan minska mängden fluor barnen får i sig genom att lära dem att spotta ut …

Skriv ett kort inlägg som understryker er erfarenhet av att göra tandbryggor. Ämne: tandbryggor.
Infallsvinkel: ni kan höja patienternas livskvalitet.

 • Inled positivt om ämnet: Tandbryggor höjer patienternas livskvalitet avsevärt.
 • Introducera dig själv: Vi på <kliniken> har gjort tandbryggor i XX år …
 • Fortsätt med lite matematik: I snitt gör vi Y tandbryggor varje år. Det blir runt drygt ZZZ tandbryggor totalt, vilket är ZZZ personers livskvalitet som förbättras …
 • Rikta dig till läsaren: Behöver du en tandbrygga? Kontakta oss för en konsultation så tar vi fram det alternativ som passar bäst för dig och dina tänder.

Det går bara att skriva så många inlägg om fluor och tandbryggor, och även om man efter en tid kan ta upp ett ämne igen så kan man överväga om det finns andra saker att ta upp för att engagera och interagera med patienterna. Finns det någon tand-trivia du kan dela med dig av? Kort och underhållande information med tema tänder, helt enkelt. Inför påsken kan du kanske skriva något om att kaniners tänder växer hela deras liv. Den 9 februari kan du nämna att tandläkarna faktiskt har ett skyddshelgon – Apollonia. Dyker det upp en tandrelaterad nyhet? Använd det som utgångspunkt för ett inlägg.

Oavsett vad du skriver för inlägg finns det några saker du ska tänka på: stavning, struktur, situation
och synlighet.

Ett inlägg med stavfel eller grammatiska fel kan dra ner intrycket av din klinik. Läs därför noga igenom ditt inlägg och använd de rättstavningsprogram som finns i till exempel Word och webbläsaren – de upptäcker den absoluta majoriteten av fel. Om du är osäker på stavning eller vilket ord som är rätt i det specifika sammanhanget så gör en sökning på www.svenska.se.

Ditt inlägg kan vara hur rättstavat som helst, men om det inte har en bra struktur blir det ändå svårbegripligt. Se därför till att meningarna hänger samman logiskt, genom att till exempel undvika otydlig syftning (vad pekar ”det” tillbaka på?) och kontrollera att tempus inte ändras hejvilt från mening till mening (skriver du i nutid eller dåtid?).

Utöver det rent språkliga behöver du också fundera på situationen inlägget befinner sig i. Är det relevant för din klinik? Finns det en risk att någon tar illa vid sig? Just tandrelaterade inlägg toppar inte kontroverslistan, men det är alltid bra att överväga innan du publicerar något.

När du kommit så här långt kan du fundera på det visuella, om det bara är text riskerar det att försvinna i flödet. Du kan komplettera inlägget med en bild, och du kan använda emojis för att förtydliga och fånga uppmärksamhet.

Nu återstår bara att publicera inlägget. Vad vill du skriva om?