Dental Media ApS

Dental Media ApS

Personuppgiftspolicy

På Dental Media ApS engagerar vi oss för att skydda din integritet och säkerhet, och vi beskriver nedan i detalj alla säkerhetsföranstaltningar som vi vidtar för att kunna leva upp till en hög säkerhetsstandard. Vi hanterar denna webbplats från vårt kontor i delstaten Köpenhamn, Danmark. Vi intygar inte att materialet på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användare som är placerade på andra platser. Personer som väljer att använda webbplatsen från andra placeringar gör det på eget initiativ och bär själv ansvar för att lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Hur och varför samlar vi in information om dig

Vi samlar in din information och registrerar denna för att förbättra din upplevelse med de aktiviteter vi erbjuder. Om du till exempel registrerar dig för en kampanj eller en gratis guide används informationen för att registrera dig som användare av programmet, för att registrera att du vill ha våra nyhetsbrev, för att hantera dina preferenser och för att hålla dig informerad om produkten och dess relaterade tjänster. Som besökare på våra webbplatser kan du delta i många aktiviteter utan att registrera någon personlig information.

Om du väljer att ta emot en kampanj eller en gratis guide, registrera dig för ett webbseminarium eller seminarium, liveevenemang eller köpa en produkt, som säljs av oss eller marknadsförs av oss, börjar du automatiskt att prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev. Om du inte vill ha vårt gratis nyhetsbrev kan du när som helst välja bort det. Det finns en avanmälningslänk längst ner i varje mejl som vi skickar. Skicka ett mejl till oss om du har problem med att sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi tar då bort dig manuellt från vår e-postlista.

Om du väljer att ta emot en kampanj eller köpa en produkt, som säljs av oss eller marknadsförs av oss, kan vi be dig om att registrera vissa personuppgifter om dig själv, genom att fylla i och skicka ett onlineformulär till oss. Det är helt frivilligt att delta i dessa aktiviteter. Det är helt frivilligt att delta i dessa aktiviteter. Om du väljer att delta i dessa aktiviteter kan vi emellertid be dig om att registrera viss personlig information såsom ditt för- och efternamn, telefonnummer och andra personuppgifter. Om du inte önskar att registrera de obligatoriska personuppgifterna, som en viss aktivitet kräver, kommer du inte att kunna delta i den aktiviteten.

Under alla omständigheter samlar vi endast in personuppgifter från dig såvida du frivilligt lämnar sådan information till oss. Vi kommer också att meddela hur vi använder din information och om vi delar den med en annan part. Om inget annat anges i denna policy kommer vi aldrig medvetet att dela någon personlig information om dig som enskild användare till tredje part, utan att först ha fått ditt samtycke till detta.

Om du förser oss med din kontaktinformation kan du vid olika tillfällen motta samtal eller sms från oss med information om marknadsföringsaktiviteter. Om du önskar att bli borttagen från någon av våra listor för post, e-post, telefon eller annan marknadsföringskanal, ber vi dig vänligen att meddela oss detta genom att skicka ett mejl till oss på unsubscribe@dentalmedia.dk. Du kan även skriva till oss eller ringa oss – kontaktinformationen hittar du ovan. Vänligen ange hela ditt namn, e-postadress, postadress och telefonnummer. Vi försäkrar att ditt namn tas bort från listorna omedelbart.

När du använder våra webbplatser kan vi eller vår auktoriserade leverantör av IT-tjänster samla in viss teknisk information och lokalitetsinformation från dig för att underlätta din användning av webbplatsen och dess tjänster. Vi använder informationen för att administrera webbplatsen och för att förstå och mäta trafikmönstret på webbplatsen, på så vis kan vi kartlägga vilka sidor på våra webbplatser som våra användare föredrar, vilka sidor som behöver förbättras och vilken teknik som används så att vi kontinuerligt kan förbättra våra webbplatser. Denna information samlas in i samlad form, utan att du eller någon annan användare enskilt kan identifieras. Vi kan använda den samlade statistiska informationen för statistisk analys, marknadsföring eller liknande marknadsföringsändamål.

Informationen samlas ofta in av oss eller vår leverantör av IT-tjänster genom att använda kakor ”cookies” under ditt besök. En kaka är liten mängd data som överförs till din webbläsare av en webbserver och kan endast läsas av den server som placerade kakan på din enhet. Filen fungerar som ditt ID-kort och gör det möjligt att spara dina lösenord, inköp och preferenser på en webbplats. Textfilen kan inte köras som en kod eller innehålla virus. De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera kakor. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en kaka, vilket ger dig möjlighet att bestämma om du vill acceptera den eller inte. (För vissa webbsidor, som kräver auktorisering, är kakor inte valfria. De användare som inte väljer att acceptera kakor kommer troligen inte att kunna komma åt dessa sidor.)

Vi är skyldiga och har åtagit oss att förvara din information säkert och förtroligt, men vi gör följande undantag från vår integritetspolicy: Vi delar specifik information om dig eller ditt konto för att följa alla giltiga rättsliga angelägenheter eller processer såsom en förundersökning, stämning, stadga eller domstolsbeslut. Vi kommer också att dela specifik information i särskilda fall, till exempel om det inträffar försök på att bryta mot webbplatsens säkerhet eller om det föreligger ett fysiskt hot mot dig eller andra. Vi kan också överföra användarinformation, inklusive personlig identifierbar information, i samband med en företagsfusion, konsolidering, försäljning av relaterade tillgångar eller företagsdelning eller andra grundläggande företagsförändringar.

Vidare kommer den information du registrerar, när du gör ett köp eller en online-donation, att delas med betalningsleverantören och ditt kreditkortsföretag vid hanteringen av betalningen – för att kreditkortbetalningen ska kunna bli godkänd. Sådan information kan också delas med nödvändiga tredje parter, men enbart i syfte med eller genomförande av en betalningstransaktion. Observera att såvida du lämnar ut personlig information online, via ett diskussionsforum eller en allmän webbplats, kan den informationen samlas in och användas av tredje parter. Även om vi strävar efter att skydda våra användares integritet kan vi inte garantera säkerheten för den information du publicerar i dessa forum. Du lämnar ut sådan information på egen risk.

Generellt

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med gällande lag i Danmark, utan hänsyn till några principer om lagkonflikter. Du samtycker till att alla tvister, som uppstår på grund av eller är relaterade till dessa villkor, kommer att bli föremål för medling i Danmark, och kommer tolkas enligt gällande lag. Om något i dessa användarvillkor är olagligt, ogiltigt eller av någon annan anledning inte är verkställbart, kommer den bestämmelsen att anses vara avskiljbar från de återstående användningsvillkoren och påverkar då inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna. Dessa villkor kan endast ändras genom att vi publicerar ändringar av dessa användarvillkor på våra webbplatser.

Denna webbplats är inte en del av vår webbsida på Facebook eller Facebook Inc.

Därutöver är inte denna webbplats på något sätt relaterad till Facebook.

FACEBOOK är ett varumärke som tillhör FACEBOOK, Inc