Ditt omdømme på nettet

Forstå kundenes behov og få et innblikk i deres opplevelse på klinikken
Få pasientene dine til å dele sine positive erfaringer med deg med andre. Få flere og bedre anmeldelser på Google og Facebook

Få dine pasienter til å dele deres opplevelse hos deg online – og gjør dem til positive ambassadører for din klinikk.

Med Dental Media Trustbuilder får du et verdifullt verktøy for å gjøre pasientene dine positive ambassadører for klinikken din.

Vi sender dine pasienter direkte videre til din side på Facebook eller Google, hvor de kan bedømme deres opplevelse på klinikken. Etter dine pasienter har vært inne til konsultasjon, mottar de automatisk en SMS eller en mail med en link til en tilfredshetsundersøkelse hvor de kan vurdere deres opplevelse av konsultasjonen. Dette gir deg muligheten for å motta konstruktive tilbakemeldinger og innsikt i om pasientene dine er positive ambassadører for klinikken.

Gjør de negative pasientopplevelsene til positive

Med Trustbuilder får du en unik mulighet til å gjøre negative pasientopplevelser til positive. Hvis en pasient har hatt en dårlig opplevelse på klinikken, blir han eller hun tilbudt å bli oppringt slik at den dårlige opplevelsen kan korrigeres. På denne måten kan du gjøre de negative opplevelsene til positive, og på den måten bidra til å skape positive ambassadører for klinikken din. Trustbuilder kan også brukes internt på klinikken for å måle tilfredsheten blant dine ansatte.

Implementering og drift

Vi hjelper deg med å utforme tilfredshetsanalysene dine slik at du får nøyaktig den kunnskapen du trenger. Vi sørger for at systemet implementeres på klinikken. Du får en bruker login for Dental Media-systemet, slik at du alltid kan logge på og følge med.

Du får en bruker login for Dental Media-systemet, slik at du alltid kan logge på og følge med.