«Med Campaign Manager kan kundene våres alltid følge med på utviklingen i den pågående kampanjen. Dette oppleves som veldig positivt for kundene.»