Din digitale klinikkdrift

Med Advisor får du innblikk i driften av din klinikk, oversikt over din økonomi og nøkkeltall samt
mulighet til å investere og optimalisere før det er for sent.

Følg din omsetning in real time, så du alltid har mulighet for å optimere driften av din klinikk.

Som tannlege har du det travelt med dine pasienter, personale og det faglige, og det kan være vanskelig å ha løpende innsikt i din klinikks økonomi og resultater. Med Advisor samler vi dine nøkkeltall i et lett og overskuelig program som sørger for at du alltid har overblikk over klinikkens målsetninger og økonomiske resultater.

Advisor henter automatisk de siste nye data fra din klinikk, så du enkelt kan få oversikt over status for klinikkens drift.

Med Advisor får du en real time innsikt og visualisering av nøkkeltallene dine

– dvs. viktig data du vil fokusere på. På den måten kan du se hull i budsjettene dine før det er for sent, slik at du kan ta de riktige beslutningene i tide. Dette kan du gjøre uten å miste fokuset fra det som er aller viktigst – pasientene dine.

Datainnsamling på tvers av produkter og klinikker

Hvis du har flere klinikker, eller hvis du ønsker å se den individuelle omsetning fra en utvalgt behandling, kan Advisor samle inn og sammenligne data på tvers av fysiske lokasjoner, behandlinger og tjenester du tilbyr. Det gir deg en unik mulighet for å gå i dybden akkurat der du trenger det.